Reklam
Reklam
Advert

Tıp Fakültesi eğitim revizyonunun yol haritası belirlendi

Donanımlı öğrenciler yetiştirerek Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılayan, dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak uluslararası rekabette gücü artıracak bir eğitim programı oluşturmak amacıyla tüm birimlerde eğitim revizyonu başlatan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) yönetimi, çalışmalara Tıp Fakültesi ile devam etti.

Tıp Fakültesi eğitim revizyonunun yol haritası belirlendi
Tıp Fakültesi eğitim revizyonunun yol haritası belirlendi admin
Bu içerik 31 kez okundu.
Reklam

Donanımlı öğrenciler yetiştirerek Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayan, dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak uluslararası rekabette gücü artıracak bir eğitim programı oluşturmak amacıyla tüm birimlerde eğitim revizyonu başlatan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) yönetimi, çalışmalara Tıp Fakültesi ile devam etti.


Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cengiz Batuk, Prof. Dr. Recep Sancak, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Çokluk, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Gamze Alaylı, Prof. Dr. Ahmet Tevfik Sünter ile uzaktan konferans yöntemiyle ana bilim dalı ve bölüm başkanlarının katıldığı eğitim revizyonu toplantısında; Tıp Fakültesinin genel durumu, yeterlilikleri ve ders programı içerikleri ele alınarak revizyon sürecinde uygulanması planlanan yol haritası belirlendi.“OMÜ'nün en etkili fakültelerinden biri Tıp Fakültesi”


Rektörlükte gerçekleşen değerlendirme toplantısında, üniversitenin jeopolitik durumu ve imkânları konusunda değerlendirme yapan Rektör Ünal, Tıp Fakültesi'nin gelecek yıllarda kendine hedef geliştirmesi gerektiğini söyledi. Rektör Ünal, OMÜ'nün en etkili fakültelerinden biri olan Tıp Fakültesi'nin tercih sıralaması, öğrenci sıralaması, istihdam alanına katkılarını sayısal verilerle açıklayarak akademisyenlerle bilgi alışverişinde bulundu.“Akademisyenlerin ve öğrencilerimizin çabaları ve katkıları son derece önemli”


Prof. Dr. Ünal, konuşmasının devamında, OMÜ Tıp Fakültesi'nin ilk tercih edilme sırasının yüzde 8, genel tercih sırasının yüzde 19, istihdam alanına katılımının yüzde 56, öğrencilerin genel ortalamasının ise yüzde 49 olduğunu belirtti. Bu veriler doğrultusunda OMÜ Tıp Fakültesi'nin kendine bir ideal koyması gerektiğini vurgulayan Rektör Ünal, Tıp Fakültesi'nin ilk 10'a girmesini istediklerini söyledi. Rektör Ünal, “Hedeflerimiz için akademisyenlerin ve öğrencilerimizin çabaları ve katkıları son derece önemli. Bunu başarırken en önemli adımımız rasyonel olmak ve mevcut durumuzla ilgili analiz yaparak Fakültemizi daha üst seviyelere çıkarmak” dedi.


Toplantıda mezun yeterliliğine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Bizim OMÜ Tıp Fakültesi'nden mezun olacak bir öğrenci için öngördüğümüz yeterlilik kriterleri var. Bu kriterleri sağlamak için de öncelikle Fakültenin tüm bölümlerini inceleyerek yetersiz kısımlarını belirlememiz ve biçimlendirmemiz gerek. Arkasından müfredat, materyal ve sistemi konuşacağız” diye konuştu.“Mezunlarımız bizim karnemiz”


Tıbbi hizmet sunabilme, alanındaki teknolojiyi kullanabilme, hasta yönetimini sağlayabilme, sağlık yöneticiliği yapabilme, iyi iletişim becerilerine sahip olma, mesleğinde sürekli kendini geliştirme ve meslek ilkelerine uyma gibi Tıp Fakültesi mezunu için gerekli kriterleri sıralayan Rektör Ünal, “Ders içeriklerinde bu kriterleri sağlayan her şeyin mevcut olması gerekiyor. Örneğin iyi iletişim becerisi için eğitim programı içerisinde neler yapılıyor ya da neler yapılması gerekiyor bunları konuşmamız önemli. Bunun yanında Sağlık Bakanlığı'nda istihdam edilen ve toplumun bir hekimden beklentilerini karşılayan mezunlarımız, mezun yeterliliğini anlamamız açısından bize bir öngörü sunuyor. Bu açıdan bakıldığında mezunlarımız bizim karnemiz” şeklinde konuştu.Tıp Fakültesi Dekanı Çokluk, Fakülte hakkında bilgi verdi


Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Çokluk ise yaptığı sunumda; OMÜ Tıp Fakültesi'nin temel alan bilgisi, sistem analizi, öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar, mezun yeterliliği ve ölçme değerlendirme sitemine dair ilgili açıklamalarda bulundu. Dekan Çokluk, öğrencilerin Fakülteden son derece memnun olduklarını ve internlerin de hastanelerde personelle birlikte uyumlu şekilde çalıştıklarını vurguladı. Dekan Çokluk, Fakültenin sınıfları ve ders içerikleri hakkında bilgi verdi.


Genel bir değerlendirmenin ardından toplantı sona erdi. Rektör Ünal daha sonra OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi yöneticilerinden brifing aldı.OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi de mercek altında


Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin mevcut durumu, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ile Hastane müdürleri ve müdür yardımcılarının katıldığı toplantıyla değerlendirmeye alındı.


Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak, Tıp Fakültesi Hastanesi Başmüdürü İsa Erfalay ve diğer müdürler, Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Şepnem Kayan ile müdür yardımcılarının iştirak ettiği toplantı, Rektörlük Toplantı Salonu'nda yapıldı.


Geçmiş yılların analiz edildiği, tablolar, veriler ile değerlendirmeler doğrultusunda sunulan hizmetlerin gündeme geldiği toplantıda Tıp Fakültesi Hastanesi Başmüdürü İsa Erfalay; tarihçe, organizasyon şeması, fiziki durum, insan kaynakları, Hastane verileri, tıbbi ve idari birimler ile değerlendirme alt başlıklarını kapsayan sunumuyla Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Sancak'ı bilgilendirdi.Yoğun Bakım Ünitesi ile Acil Servis ek binası inşaat çalışmaları devam ediyor


Hastane bünyesinde yapımı devam eden ünitelerin son durumu ile teknik ve fiziki iyileştirmeler hakkında detaylar aktaran Başmüdür Erfalay, 2020 yılı planlarında bulunan 71 yataklı Yoğun Bakım Ünitesi ile Acil Servis ek binası inşaat çalışmalarının devam ettiğini hatırlatarak Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Servisleri'nde yenileme çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Erfalay ayrıca, Çocuk Cerrahi Servisi'nin yeni yerine taşındığına ve Erişkin Kemik İliği Nakil Ünitesi'nde de hasta kabulüne başlandığına işaret ederken Hastanenin 2021 yılı fiziki iyileştirme hedeflerini de Rektör Ünal'la paylaştı.


Hastane Başmüdürü İsa Erfalay, sunumunun diğer bölümlerinde insan kaynakları ve Hastane verilerini rakamlar eşliğinde anlatırken tıbbi birimler dâhilinde yer alan klinik ve poliklinikler, laboratuvarlar, kent ve ilçelerde Hastaneye bağlı merkezlerin hâlihazırdaki durumlarını ve faaliyetlerini dikkate sundu.


Hastane Başmüdürü Erfalay, sunumunun diğer başlıklarını idari birimler, bütçe, halkla ilişkiler, kalite standartları çalışmaları, Hastane randevu ve sekretarya sistemi, iş sağlığı ve güvenliği, temizlik ve güvenlik hizmetlerine ayırırken son olarak talep ve ihtiyaçları Rektör Ünal'a iletti.Kovid-19 ile mücadele sürekli eğitim, denetim ve teyakkuz hâlinde devam ediyor


İnsanlığı tehdit eden Kovid-19 salgınında Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yoğun tempodaki çalışmalarını da aktaran Başmüdür Erfalay, mücadelenin sürekli eğitim, denetim ve teyakkuz hâlinde devam ettiğini söyledi. Tıp Fakültesi Hastanesinin pandemi sürecini iyi yönettiğini belirten Erfalay, Hastanenin bütün altyapısıyla sahada yerini aldığını kaydetti.Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika programlarında 127 hemşire var


Ardından Tıp Fakültesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Şepnem Kayan ise sunumunda genel olarak çalışma alanları, personel profili, hizmet içi eğitimleri ve çalışanların beklentilerinden söz etti. Müdür Kayan, hizmet içi eğitimler kapsamındaki Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika programlarında 127 hemşirenin bulunduğunun altını çizerek ön lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimine devam eden tüm çalışanların desteklendiğini bildirdi.Diğer sağlık kuruluşlarıyla koordinasyon


Pandemi sürecinde diğer sağlık çalışanlarıyla birlikte hemşirelerin de büyük bir fedakârlıkla görev yaptıklarını vurgulayan Müdür Şepnem Kayan, bu süreçte tedbirlere sıkı sıkıya riayet ederek ekip ruhuyla tam kapasitede çalıştıklarını dile getirdi. Diğer sağlık kuruluşlarıyla koordine hâlinde hareket ettiklerini vurgulayan Kayan, çalışanlarda moral ve motivasyonu üst düzeyde tutmaya gayret ettiklerini sözlerine ekledi.


Sunumlardan sonra fikir ve değerlendirmelerini paylaşan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal da konuşmasında Kovid-19 ile mücadele, Hastanede iş sağlığı ile ilgili yürütülen çalışmalar, sağlıkta kalite standartları, halkla ilişkiler, bölüm ve birim bazlı personel sorunlarının tespiti, Hastane ve sağlık çalışanlarına yönelik sertifikasyon faaliyetleri üzerinde durdu.Rektör Ünal: “Üniversitenin sağlık yönetimi ve politikaları mercek altında”


Üniversitenin sağlık yönetimi ve politikalarının daha etkin ve kaliteli yürütülmesi hususunda çalışmalar yaptıklarını kaydeden Rektör Ünal, bu mesaiye dair şöyle konuştu: “İstihdam edilecek personelin niteliği, Hastane ve sağlık çalışanlarına yönelik sertifikasyon faaliyetleri, halkla ilişkiler, sağlıkta kalite standartları vb. noktalar tarafımızca mercek altında. Bu yönde durum tespiti yapıp süreci aynı hassasiyetle takip edeceğiz. Tıp Fakültesi Hastanemizi geleceğe taşıyacak reformları bir an önce gerçekleştirip aşama kat etmek arzusundayız. Personel ihtiyaçlarının giderilmesi ve mekânsal problemlerin çözümü için imkân ve kabiliyetlerimizi nasıl etkin ve verimli kullanacağımıza odaklanmış durumdayız. Salgında Hastanemizin kapasite kaybına uğramaması için elimizden geleni yapıyoruz”“Tıp Fakültesini Hastanesinin sektörel dinamikler ve değişimlere ayak uydurması, vizyonumuz arasında”


Sağlıkta kalite standartlarının bütüncül bir bakış açısıyla ele alınması ve uygulanması gerektiğine değinen Rektör Ünal devamında, “Tıp Fakültesini Hastanesi'nin sektörel dinamikler ve değişimlere ayak uydurması, vizyonumuz arasında. Dolayısıyla kalite yolculuğunu sağlık çalışanlarının bilgi ve farkındalıklarının arttırılmasına yönelik sempozyum, kongre, panel, hizmet içi eğitim programları vb. akademik ve idari etkinliklerle desteklemeye devam edeceğiz. Kalite standartlarının başka bir boyutu olan hakla ilişkiler ise yaşadığımız bilgi ve iletişim çağında önemli yönetim fonksiyonu olarak karşımıza çıkmakta. Halkla ilişkiler Hastanemizin bilinirliğinde, pozitif imaj ve itibar sahibi olmasında ve diğer kuruluşlarla diyalog kurulmasında hayati bir hizmeti yerine getirmekte. Bu sebeple personelimizin donanımlı, öğrenme ve yönetme becerileri yüksek ve gelişmeye açık kişiler olması, Hastanemizin niteliği ve rekabet gücüne çok önemli katkılar sunacaktır” sözlerine yer verdi.


Toplantı; katılımcıların öneri, talep, fikir ve değerlendirmelerini sunmasıyla interaktif olarak devam etti.

haber haberler gündem dünya iha güncel haberler son dakika haberleri türkiye dünya politika ekonomi finans döviz borsa spor futbol siyaset sağlık kültür sanat müzik sinema magazin moda bilim teknoloji
Advert
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İlkadım meclis üyesi Adem Kunt , Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
İlkadım meclis üyesi Adem Kunt , Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Samsun'daki Suriyeliler sınıra dogru yola çıktı
Samsun'daki Suriyeliler sınıra dogru yola çıktı